“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Reyer Dircks, un barcagiu, ars după o tortură cumplită, pentru mărturia lui Isus Hristos, la Amsterdam, în Olanda, anul 1550 A.D.

În acest timp, Reyer Dircks, un erou evlavios și un soldat viteaz al lui Isus Hristos, deși cu o reputație mică în ochii lumii, care își câștiga existența cu o barcă mică pe râul Amstel, s-a înrolat sub steagul însângerat al Mântuitorului său și s-a unit cu biserica purtătoare de cruce, numită cu dispreț Anabaptiști. După ce a stat cu ei aproximativ trei ani, el a experimentat în mod practic că împărăția cerurilor suferă asuprire și că ea se ia cu hotărâre; în măsura în care nu a putut intra prin sălile spațioase ale palatului binecuvântat al lui Dumnezeu fără să se împingă prin poarta cea strâmtă, astfel încât carnea lui, da, întregul trup, să rămână pe ușiori, iar aceasta în foc, ca hrană pentru păsări și fiare sălbatice.

El a fost întemnițat la Amsterdam, în Olanda, și, deși a fost torturat în mod mizerabil, a refuzat totuși să se abată de la credința sa și de la promisiunea pe care o făcuse lui Dumnezeu la botez. A fost apoi condamnat la moarte ca eretic și executat cu multă cruzime prin focul aprins.

Cele de mai sus pot fi văzute în mod clar din următoarea sentință, care a fost citită în ziua morții sale, la tribunalul din Amsterdam, de către conducătorii ecleziastici.

Sentința de condamnare la moarte a lui Ryer Dircks

Întrucât Ryer Dircks, barcagiu, cetățean al acestui oraș, a îmbrățișat, cu aproximativ trei ani în urmă, doctrinele, erorile, sectele și ereziile anabaptiștilor și are opinii pernicioase cu privire la sacramentele sfintei biserici, contrar sfintei credințe creștine, a rânduielilor sfintei biserici și a legilor și decretelor scrise ale Majestății Sale Imperiale, grațiosul nostru stăpân, și, mai mult, persistă în erorile și ereziile sale, în ciuda instruirii care i-a fost dată în adevărata credință; prin urmare, domnii mei de la curte, după ce au ascultat cererea făcută de domnul meu, executorul judecătoresc, în numele Majestății sale imperiale, cu privire la Ryer Dircks menționat mai sus, precum și mărturisirea sa, și după ce au luat în considerare în mod corespunzător circumstanțele cazului, îl condamnă pe Ryer Dircks, în conformitate cu decretele menționate mai sus, să fie executat cu foc de către călău; și, în plus, declară proprietatea sa confiscată în beneficiul Majestății sale imperiale, ca și conte de Olanda, fără derogare și fără a aduce atingere privilegiilor acestui oraș.

Astfel pronunțată și încredințată executorului judecătoresc pentru executare, în a șaisprezecea zi a lunii august 1550 d.Hr., în prezența executorului judecătoresc, a tuturor burghezilor și a tuturor judecătorilor, cu excepția lui Jan Dunen.

Ryer Dircks a fost examinat prin tortură la 9 iulie 1550 A.D.

Extras din cartea de sentințe penale, aflată în posesia secretarului orașului Amsterdam. N. N.

Notă

Această relatare a fost extrasă din cartea Oglinda Martirilor, publicată în anul 1660 de Thilemann J. van Braght, disponibilă în domeniul public.

Scopul publicării nu este pentru a susține învățăturile pe care martirii prezentați le-au urmat (care de cele mai multe ori sunt necunoscute).

Am avut în vedere doar relatarea istorică despre suferințele și martirajele la care au fost supuși cei ce au dorit să-l urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața.

Scopul nostru este să încurajăm pe cei ce vor să trăiască o viață de biruință cu Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate