“Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu,
cum fac cei mai mulți”

Bine ați venit pe pagina anabaptisti.ro!

Pagina anabaptisti.ro vă pune la dispoziție materiale, articole și relatări privitoare la viața și mărturia anabaptiștilor conservatori din secolul XVI.

Scopul site-ului este să păstreze memoria acestor urmași ai lui Hristos și să încurajeze și pe alți oameni că o adevărată viață de ucenicie este posibilă. 

La o privire mai atentă a vieții anabaptiștilor din secolul XVI, putem vedea că au avut o viziune asemănătoare cu a creștinilor primelor secole după Hristos, înțelegând și practicând în mod literal poruncile Domnului Isus.

Anabaptiștii secolului XVI au înțeles învățătura Domnului Isus privitoare la neîmpotrivire și iubire a vrăjmașului ca o abandonare totală a luptelor, conflictelor, violenţei şi luarea vreunei vieţi omeneşti, în zilele când biserica protestantă şi cea catolică aprobau războiul ca un instrument al politicii statului, folosindu-l şi în conflictele de natură religioasă.

Faptul că anabaptiştii au proclamat idealul uceniciei creştine și l-au realizat în mod concret este un lucru relatat de sursele vremii, „dovedit” prin firul roşu ce poate fi văzut prin mărturiile şi provocările credincioșilor atunci când li se cerea să dea socoteală de viaţa lor.

Pe acest site intenționăm să încărcăm mărturii ale martirajelor urmașilor lui Hristos, așa cum sunt relatate în cartea Oglinda Martirilor din 1660, scrisă de anabaptistul  Thieleman J. van Braght.

Sursele istorice relatează că între secolele XVI – XVII sute de mii de credincioși anabaptiști au fost uciși și aspru persecutați ca urmare a crezului lor.

Suntem bucuroși să vedem că de-a lungul timpului  au fost oameni care au păstrat învățătura Bisericii primare, iar aceasta o putem vedea la anabaptiștii conservatori ce au trăit în secolul XVI, care au plătit cu viața pentru această credință vie, care duce la ascultare deplină de Hristos.

Oglinda Martirilor în limba română

Teatrul sângeros” sau „Oglinda Martirilor a creștinilor lipsiți de apărare” este o carte publicată de Thieleman J. van Braght în anul 1660.

Oglinda Martirilor include relatări (de cele mai multe ori consemnate de contemporani) a peste 4.000 de creștini care au îndurat suferințe, tortură și moarte de martir din cauza credinței lor simple și pașnice în Evanghelia neîmpotrivirii a lui Hristos.

Cartea relatează în detaliu sute de martiraje a oamenilor care au dorit să-L urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața, începând din timpul Domnului Isus, până în anul 1660.

Autorii prigonirilor și a martirajelor prezentate în Oglinda Martirilor includ  conducerea religioasă iudaică, diversele popoare și stăpâniri păgâne (imperiul Roman, califatele mahomedane, feudalitățile evului mediu) și autoritățile bisericilor catolice și protestante.

Sursele acestor relatări și mărturii au fost extrase din diverse cronici, arhive de instanțe judecătoresti, scrieri bisericești, memorii și mărturii istorice autentice incluse în lista de referințe a cărții.

Viziunea anabaptistă

În primul rând şi fundamental pentru viziunea anabaptistă era concepţia lor despre ucenicia față de Hristos, privită de ei ca fiind esenţa creştinismului.

Era un concept menit să transforme întregul mod de viaţă al credinciosului ca individ şi al societăţii, transformat după învăţăturile şi exemplul lui Hristos.

Anabaptiştii nu puteau înţelege un creştinism care făcea din naşterea din nou, din sfinţenie şi dragoste în principal o problemă a intelectului, o problemă de doctrină sau o experienţă “subiectivă” şi nu o transformare reală a vieţii.

Ei cereau o exprimare exterioară a experienţei interioare. Pocăinţa trebuie “dovedită” prin înnoirea comportamentului.

Întreaga viaţă trebuia adusă literalmente sub domnia lui Hristos într-un legământ de ucenicie, un legământ pe care scriitori anabaptişti erau bucuroşi să-l accentueze.

Materiale

TREZIRE SPIRITUALA

Așa cum orice naștere biologică are la bază o sămânță, tot așa ne spune și Scriptura în privința nașterii din nou; are la bază o sămânță și aceasta este „sămânța lui Dumnezeu”! (Oricine este născut din Dumnezeu...sămânţa Lui rămâne în el. 1 Ioan 3:9) Dumnezeu pune în inima omului sămânța Lui din car…
Pentru foarte mulți dintre noi, Biserica din care facem parte nu mai are menirea dată de Dumnezeu. Pentru mulți, Biserica e doar un loc de găsire a liniștii sufletești care este pierdută în timpul săptămânii datorată stilului aglomerat de viață. Am fost învățați să credem că ceea ce este numită gene…
Una din înțelegeri pe care o auzim tot mai des este: crede că Domnul Isus este Mântuitorul tău personal, crede în jertfa Lui/crede că a murit pentru iertarea păcatelor tale, că a înviat... și ești mântuit. Evanghelia lui Hristos este deseori redusă doar la vestea bună despre jertfa și învierea Domnu…

Completează formularul de mai jos și le vei primi

Acasă gratuit

Bifeaza materialul dorit*


Distribuție

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre anabaptisti.ro

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2022 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate