“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Michael Sattler, schingiuit cu clești încinși la roșu și ars pe rug, anul 1527 A.D.

După un proces îndelungat, în ziua plecării sale din această lume, articolele învinuirii sale fiind multe, Michael Sattler a cerut să i se citească din nou și să fie din nou examinam. La aceasta, executorul judecătoresc, în calitate de guvernator al împăratului s-a opus și nu a consimțit. Michael Sattler a cerut apoi permisiunea de a vorbi. După o consultare, judecătorii au revenit ca răspuns că, dacă oponenții săi ar permite acest lucru, ei (judecătorii) ar consimți. După aceea, secretarul orașului Ensisheim, în calitate de avocat al respectivului guvernator, a vorbit astfel: „Prudent, onorabil și înțelepti domni, el s-a lăudat cu Duhul Sfânt. Acum, dacă lăudăroșenia lui este adevărată, mi se pare că nu este necesar să-i acordăm acest lucru; pentru că dacă are Duhul Sfânt, așa cum se susține el, acesta îi va spune ce s-a făcut aici”. La aceasta, Michael Sattler a răspuns: „Nu, nu, nu: „Slujitori ai lui Dumnezeu, sper că cererea mea nu va fi respinsă; căci articolele menționate îmi sunt încă necunoscute”. Secretarul orașului a răspuns: „Prudent, onorabil și înțelepti domni, deși nu suntem obligați să facem acest lucru, totuși, pentru a da satisfacție, îi vom îndeplini cererea, pentru a nu se crede că i se face nedreptate în erezia sa sau că dorim să-l nedreptățim; prin urmare, să i se citească articolele.”

ARTICOLELE SAU ACUZAȚIILE ÎMPOTRIVA LUI MICHAEL SATTLER

În primul rând, că el și adepții săi au acționat contrar mandatului împăratului.

În al doilea rând, el a învățat, a susținut și a crezut că trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente în sacrament.

În al treilea rând, el a învățat și a crezut că botezul copiilor nu duce la mântuire.

În al patrulea rând, ei au respins sacramentul ungerii extreme.

În al cincilea rând, au disprețuit și disprețuit pe Maica Domnului și pe sfinți.

În al șaselea rând, el a declarat că oamenii nu trebuie să depună jurământ în fața autorităților.

În al șaptelea rând, el a început un obicei nou și nemaiauzit în ceea ce privește Cina Domnului, punând pâinea și vinul pe o farfurie, mâncând și bând din ele.

În al optulea rând, a părăsit ordinul (călugăresc) și s-a căsătorit cu o soție.

În al nouălea rând, el a spus că, dacă turcii ar invada țara, nu ar trebui să li se opună nicio rezistență; și dacă ar fi corect să purtăm un război, el ar prefera să lupte împotriva creștinilor decât împotriva turcilor; și cu siguranță este o chestiune importantă să îi punem pe cei mai mari dușmani ai credinței noastre sfinte împotriva noastră.

Atunci Michael Sattler a cerut permisiunea de a se consulta cu frații și surorile sale, permisiune care i-a fost acordată. După ce s-a conferit cu ei pentru puțin timp, el a început și a răspuns neînduplecat astfel:

În ceea ce privește articolele referitoare la mine și la frații și surorile mele, ascultați acest scurt răspuns:

„În primul rând, că am acționat contrar mandatului imperial, nu admitem; pentru că acesta spune că nu trebuie să aderăm la doctrina și amăgirea luterană, ci doar la Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru l-am respectat; căci nu sunt conștient că am acționat contrar Evangheliei și cuvântului lui Dumnezeu; fac apel la cuvintele lui Hristos.”

„În al doilea rând, noi admitem că trupul real al lui Hristos Domnul nu este prezent în sacrament, pentru că Scriptura spune: Hristos s-a înălțat la cer și, șade la dreapta Tatălui ceresc, de unde va veni să judece viii și morții; de unde rezultă că, dacă este în cer și nu în pâine, nu poate fi mâncat în trup. Marcu 16:19; Fapte 1:9; Col. 3:1; Fapte 10:42; 2 Timotei 4:1.”

„În al treilea rând, în ceea ce privește botezul spunem: Botezul copiilor nu este de nici un folos pentru mântuire; pentru că este scris că noi trăim numai prin credință. Din nou: Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. De asemenea, Petru spune: Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi care ați crezut (care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu), prin învierea lui Isus Hristos. Romani 1:17; Marcu 16:16; 1 Petru 3:21.”

„În al patrulea rând, nu am respins untdelemnul; pentru că este făcut de Dumnezeu, iar ceea ce a făcut Dumnezeu este bun și nu trebuie refuzat; dar că papa, episcopii, călugării și preoții îl pot face mai bun, nu credem; pentru că papa nu a făcut niciodată ceva bun. Epistola lui Iacov nu face referire la untdelemnul papei. Gen. 1:11; 1 Tim. 4:4; Iacov 5:14.”

„În al cincilea rând, nu am disprețuit-o pe mama lui Dumnezeu și a sfinților; căci mama lui Hristos trebuie să fie binecuvântată între toate femeile, pentru că ei i s-a acordat favoarea de a da naștere Mântuitorului întregii lumi. Dar că ea este mijlocitoare și avocată, despre aceasta Scriptura nu spune nimic; căci ea trebuie să aștepte împreună cu noi judecata. Pavel i-a spus lui Timotei: Hristos este mijlocitorul și avocatul nostru înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește sfinții; noi spunem că noi, cei care trăim și credem, suntem sfinții; ceea ce dovedesc prin epistolele lui Pavel către Romani, Corinteni, Efeseni; și în alte locuri unde scrie mereu: Către sfinții preaiubiți. Prin urmare, noi, cei care credem, suntem sfinții; dar pe cei care au murit în credință îi considerăm ca fiind cei binecuvântați. Luca 1:28; Matei 1:21; 1 Tim. 2:5; 1 Cor. 1:2; Efes. 1:1; Apocalipsa 14:13.”

„În al șaselea rând, noi susținem că nu trebuie să jurăm în fața autorităților: Căci Domnul spune: Nu jurați nicidecum, ci vorbirea voastră să fie: Da, da; Nu, nu. Matei 5:34; Iacov 5:12.”

„În al șaptelea rând, când Dumnezeu m-a chemat să mărturisesc Cuvântul Său și când l-am citit pe Pavel, și am considerat și starea necreștină și primejdioasă în care mă aflam; văzând fastul, mândria, cămătăria și marea curvie a călugărilor și a preoților, m-am dus și mi-am luat o soție, conform poruncii lui Dumnezeu; căci Pavel profețește bine despre aceasta lui Timotei: În vremurile din urmă, se va întâmpla că unii vor opri căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire, 1 Cor. 7:2; 1 Tim. 4:3.”

„În al optulea rând, dacă ar veni turcii, nu ar trebui să ne împotrivim lor, căci este scris: Să nu ucizi. Nu trebuie să ne apărăm împotriva turcilor și a altor persecutori ai noștri, ci trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu, cu rugăciune sinceră, să-i respingă și să le reziste. Dar faptul că am spus că, dacă ar fi drept să mă războiesc, aș prefera să iau câmpul de luptă împotriva așa-zișilor creștini, care prigonesc, prind și ucid pe creștinii evlavioși, mai degrabă decât împotriva turcilor, a fost din acest motiv: Turcul este un turc adevărat, nu știe nimic despre credința creștină și este un turc după trup; dar voi, care vreți să fiți creștini și vă lăudați cu Hristos, persecutați martorii evlavioși ai lui Hristos și sunteți turci după duh. Exodul 20:13; Matei 7:7; Tit 1:16.”

În concluzie: Slujitori ai lui Dumnezeu, vă sfătuiesc să vă gândiți la scopul pentru care Dumnezeu v-a rânduit, să pedepsiți răul și să apărați și să protejați pe cei ce fac binele. Întrucât, așadar, nu am acționat contrar lui Dumnezeu și Evangheliei, veți găsi că nici eu, nici frații și surorile mele nu am ofensat prin cuvânt sau faptă vreo autoritate. De aceea, voi, slujitori ai lui Dumnezeu, dacă nu ați auzit sau citit cuvântul lui Dumnezeu, trimiteți după cei mai învățați și după cărțile sfinte ale Bibliei, indiferent de limba în care sunt, și lăsați-i să se consulte cu noi în cuvântul lui Dumnezeu; și dacă ei ne vor dovedi cu ajutorul Sfintelor Scripturi că greșim și că suntem în eroare, vom renunța și ne vom retrage cu plăcere și, de asemenea, vom suferi de bunăvoie sentința și pedeapsa pentru ceea ce am fost acuzați, dar dacă nu ni se dovedește nicio eroare, sper în Dumnezeu că vă veți converti și veți primi învățătură. Înțelepciunea 6:4; Fapte 25:8; Rom. 13:4; Fapte 25:11.

La acest discurs, judecătorii au râs și au făcut capul mare, iar secretarul orașului Ensisheim a spus:

„O, călugăr ticălos infam și disperat, să ne certăm cu tine? Spânzurătorul se va certa cu voi, vă asigur.”

Michael a spus: „Facă-se voia lui Dumnezeu.”

Secretarul orașului a spus: „Ar fi fost bine dacă nu te-ai fi născut niciodată.”

Michael a răspuns: „Dumnezeu știe ce este bun.”

Secretarul orașului: „Arhi-ereticule, i-ai sedus pe cei evlavioși; dacă ar renunța doar la eroare și ar accepta harul.”

Michael: „Harul este numai la Dumnezeu.”

Unul dintre deținuți a mai spus: „Nu trebuie să ne abatem de la adevăr.”

Secretarul orașului: „Ticălos disperat și arhi-eretic, îți spun că dacă nu ar fi un călău aici, te-aș spânzura eu însumi și aș crede că am făcut un bine lui Dumnezeu.”

Mihai: „Dumnezeu va judeca după dreptate.”

Atunci, secretarul orașului i-a spus câteva cuvinte în latină, nu știm ce anume.

Michael Sattler i-a răspuns: Judica.

Secretarul orașului i-a îndemnat apoi pe judecători și a spus: „Nu va înceta cu această discuție nici astăzi; de aceea, domnule judecător, continuați cu sentința; eu o voi încredința legii.”

Judecătorul l-a întrebat pe Michael Sattler dacă și el este de acord să consemneza sentința legii.

El a răspuns: „Slujitori ai lui Dumnezeu, eu nu sunt trimis să judec Cuvântul lui Dumnezeu; noi suntem trimiși să dăm mărturie despre el și, prin urmare, nu putem consimți la nici o lege, deoarece nu avem nici o poruncă de la Dumnezeu cu privire la aceasta; dar dacă nu putem fi absolviți de lege, suntem gata să suferim pentru Cuvântul lui Dumnezeu orice suferințe sunt sau pot fi impuse tuturor pentru credința în Hristos Isus, Mântuitorul nostru, atâta timp cât mai avem suflare în noi; dacă nu vom fi abătuți de la aceasta de către Scripturi.”

Secretarul orașului a spus: „Spânzurătorul te va convinge; el se va certa cu tine, arhi-ereticule.”

Michael: „Eu apelez la Scripturi.”

Apoi judecătorii s-au ridicat și au mers într-o altă cameră, unde au stat o oră și jumătate și au hotărât sentința. Matei 6:10; Ioan 16:2; 1 Corinteni 4:5; Ioan 1:8; Iov 27:3; Fapte 25:11.

Între timp, unii dintre cei prezenți în sală l-au tratat pe Michael Sattler în mod nemilos, aruncându-i reproșuri. Unul dintre ei a spus: „Ce aștepți de la tine și de la ceilalți, de i-ai sedus așa de mult?” Odată cu aceasta, a scos și el o sabie care se afla pe masă, spunând: „Ce s-a întâmplat? Vezi, cu aceasta se vor certa cu tine”. Dar Michael nu a răspuns la nici unul din cuvintele care priveau persoana sa, ci de bunăvoie a îndurat totul. Unul dintre prizonieri a zis: „Nu, nu, nu: Nu trebuie să aruncăm perlele înaintea porcilor.” Matei 27:14; 7:6.

Fiind întrebat, de asemenea, de ce nu a rămas mai mare în mănăstire, Michael a răspuns: „După trup am fost mai mare, dar e mai bine așa”. El nu a spus mai mult decât ceea ce este consemnat aici, iar acest lucru l-a spus fără teamă.

După ce judecătorii s-au întors în sală, s-a citit sentința. Aceasta a fost următoarea: „În cazul guvernatorului Majestății Sale Imperiale împotriva lui Michael Sattler, se pronunță hotărârea ca Michael Sattler să fie predat călăului, care îl va conduce la locul de execuție și îi va tăia limba; apoi îl va arunca pe o căruță și acolo îi va sfâșia corpul de două ori cu clești încinși la roșu; iar după ce va fi adus în afara porții, va fi ciupit de cinci ori în același mod.”

După ce acest lucru a fost făcut în modul prescris, Michael a fost ars până la cenușă ca eretic. Colegii săi au fost executați cu sabia, iar surorile au fost înecate. Soția sa, de asemenea, după ce a fost supusă la multe rugăminți, admonestări și amenințări, sub care a rămas foarte neclintită, a fost înecată la câteva zile după aceea. Făcut în ziua de 21 mai, 1527 A.D.

Notă

Această relatare a fost extrasă din cartea Oglinda Martirilor, publicată în anul 1660 de Thilemann J. van Braght, disponibilă în domeniul public.

Scopul publicării nu este pentru a susține învățăturile pe care martirii prezentați le-au urmat (care de cele mai multe ori sunt necunoscute).

Am avut în vedere doar relatarea istorică despre suferințele și martirajele la care au fost supuși cei ce au dorit să-l urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața.

Scopul nostru este să încurajăm pe cei ce vor să trăiască o viață de biruință cu Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate