“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Leonhard Schoener, decapitat și ars până la cenușă, și după el alți șaptezeci, 1528 A.D.

În anul 1528, Leonhard Schoener din Becklasburg a fost arestat. Era un slujitor al lui Dumnezeu și cunoștea bine Sfintele Scripturi, precum și limba latină. El a învățat cu credință adevăratul botez al lui Hristos și al apostolilor săi, adevărata Cină a Domnului și articolele credinței creștine; da, Cuvântul lui Dumnezeu.

De asemenea, el a depus mărturie împotriva botezului copiilor, a sacramentului abominabil și a altor abominații ale lui Antihrist. Inițial a fost călugăr care a umblat desculț timp de aproximativ șase ani, dar văzând necurăția, desfrânarea, fățărnicia (Matei 7:15) și viclenia călugărilor și a preoților, și examinând viețile lor după Cuvântul lui Dumnezeu, a părăsit mănăstirea din Judenburg, în Austria, și a mers la Nurenberg, a învățat meseria de croitor, iar apoi călătorind ca croitor de meserie, a ajuns la Nulasberg, în Austria.

Acolo a auzit de Balthasar Heubmer și de botezul său, și a aflat că un număr de oameni de aceeași credință au format o mică societate la Veyen. I-a căutat, a venit la ei, i-a ascultat și, condus acolo de Oswald, a fost botezat. După aceasta, a mers la Steyen pentru a lucra la meseria sa; unde a învățat și a botezat, fiind ales învățător de către ei; și astfel, învățând și botezând, a înaintat prin Bavaria, până la Rothenburg, în valea Innului; unde a fost arestat pentru credința sa, a vorbit mult cu oponenții săi și a fost examinat.

Înainte de aceasta, el a propus: dacă aceștia considerau credința și doctrina lui ca fiind greșite și eretice, să prezinte persoane învățate, doctori, călugări și preoți, pentru a vorbi cu el cu privire la această chestiune. În cazul în care el, în disputa pe adevărate temeiuri scripturale, ar fi găsit că este în neregulă, ei ar trebui să-l pedepsească ca fiind nedrept; și pentru o confirmare și mai mare a adevărului, el a oferit, pentru a-și confirma afirmația și scrierile sale, că, dacă vreunul dintre cei învățați l-ar putea convinge cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, că doctrina sa nu era conformă cu Sfintele Scripturi, el ar trebui, ca și cum ar fi fost învins, să fie tăiat membru cu membru de către călău și, după ce va fi lipsit de toate membrele, să i se smulgă coastele din corp, până când va muri. Dar dacă nu va putea obține o audiere și o dispută, iar ei îl vor judeca și îl vor condamna la moarte fără să fie ascultat, el a cerut tuturor martorilor morții sale și tuturor celor care se aflau de față să fie martorii lui în fața lui Dumnezeu, la judecata Sa din ziua de apoi.

Dar, în virtutea mandatului împăratului și a edictului regelui Ungariei și Boemiei, el a fost condamnat, predat călăului, decapitat și ars până la cenușă, în ziua de 14 ianuarie a anului menționat, la Rothenburg, pentru mărturia lui Hristos, de la care el nu avea să se abată. După moartea acestui Leonhard, aproximativ șaptezeci de persoane au dat mărturie cu sângele lor în același loc. Leonhard Schoener, printre alții, a lăsat următorul îndemn pentru mângâierea tuturor celor care suferă pentru numele lui Hristos:

„Te rugăm, Dumnezeule veșnic, pleacă-ți urechea ta milostivă către noi, Doamne Savaot, Domn al oștirilor, ascultă suspinele noastre, căci mare necaz și suferință domnește și mândria a intrat în moștenirea ta. Și la ea s-au alăturat mulți presupuși creștini și astfel au ridicat urâciunea pustiirii. Mat. 24:15. Ei se înfurie și distrug sanctuarul creștinilor. L-au călcat în picioare, și urâciunea pustiirii este închinată ca Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:4. Au distrus cetatea Ta cea sfântă, au răsturnat altarul Tău cel sfânt și au ucis pe slujitorii din ea, oriunde i-au putut prinde. Și acum, când am rămas ca o turmă mică (Luca 12:32), ne-au alungat cu ocară și rușine în toate țările. Suntem împrăștiați ca niște oi care nu au păstor. Suntem nevoiți să părăsim casa și căminul și suntem ca corbii de noapte, care se adăpostesc în stânci. Căminele noastre sunt în peșteri și în stânci, și ni s-au întins lațuri ca pentru păsările cerului. Umblăm prin păduri și suntem vânați de câini. Suntem duși prizonieri și legați ca niște miei muți care nu-și deschid gura. Faptele Apostolilor 8:32. Suntem proclamați răzvrătiți și eretici. Suntem duși ca niște oi la măcelărie. Mulți stau în primejdie și în legături, și trupurile lor au pierit. Unii au fost biruiți de suferințele grele și au murit fără nici o vină. Iată răbdarea sfinților pe pământ; și așa trebuie să ne dovedim și noi prin suferință. Apoc. 13:10. Credincioșii au fost aici spânzurați pe copaci, strangulați, tăiați în bucăți, înecați în secret și în văzul tuturor; nu numai bărbați, ci și femei și fecioare au mărturisit aici credința că Isus Hristos este adevărul și singura cale spre viața veșnică. Ioan 14:6. Cu toate acestea, lumea nu se odihnește, ci se dezlănțuie ca un nebun și făurește minciuni împotriva noastră. Nu încetează să ardă și să ucidă. Ei fac lumea prea mică pentru noi. O, Doamne, cât timp vei tăcea în această privință? Până când nu vei judeca sângele sfinților tăi? Apoc. 6:10. Lasă-i să urce înaintea tronului Tău. Cât de prețios este în ochii Tăi sângele sfinților Tăi! De aceea avem în toate necazurile noastre o încredere mângâietoare numai în Tine, și în nimeni altcineva; nu avem nici mângâiere, nici odihnă, nici pace pe pământ. Dar cel ce nădăjduiește în Tine nu va fi niciodată dat de rușine. Doamne, nu există durere atât de mare încât să ne poată despărți de tine; de aceea te chemăm neîncetat, prin Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, pe care Tu, din har curat, ni l-ai dat pentru mângâierea noastră, și care ne-a pregătit și ne-a făcut cunoscută calea cea strâmtă și calea spre viața veșnică. Matei 7:14. Slavă veșnică, biruință, cinste și laudă să-Ți fie Ție acum și în vecii vecilor, iar dreptatea Ta să rămână în veci. Toate neamurile binecuvântează numele Tău cel sfânt, prin Hristos, Judecătorul drept care va veni al întregii lumi, Amin. Faptele Apostolilor 17:31.

Notă

Această relatare a fost extrasă din cartea Oglinda Martirilor, publicată în anul 1660 de Thilemann J. van Braght, disponibilă în domeniul public.

Scopul publicării nu este pentru a susține învățăturile pe care martirii prezentați le-au urmat (care de cele mai multe ori sunt necunoscute).

Am avut în vedere doar relatarea istorică despre suferințele și martirajele la care au fost supuși cei ce au dorit să-l urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața.

Scopul nostru este să încurajăm pe cei ce vor să trăiască o viață de biruință cu Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate