“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Euplius, un creștin evlavios, decapitat în orașul Catana din Sicilia, pentru măturia lui Isus Hrist,s în anul 303 A.D.

La data de 12 august 303 A.D., un creștin evlavios, numit Euplius, a fost surprins de inchizitorii romani în orașul Catana din Sicilia, în timp ce citea Evanghelia și învăța alți creștini. Aceștia l-au prins și l-au dus lângă tribunal, unde stăteau grefierul tribunalului penal și judecătorul.

Între timp, Euplius a strigat cu voce tare: „Sunt creștin și vreau să mor pentru numele lui Hristos.”

Calvisianus, proconsulul, auzind aceasta, a spus: „Aduceți-l aici pe cel care a strigat așa.”

Când Euplius a intrat în tribunal, purtând cu el cărțile evangheliei, unul dintre prietenii proconsulului a spus: „Nu este corect ca el să poarte astfel de documente cu el, contrar interdicției împăraților.”

Proconsulul l-a întrebat pe Euplius, de unde are aceste scrieri? Dacă le-a adus din casa lui?

Euplius a răspuns: „Nu am casă. Domnul meu Isus Hristos știe că nu am casă”.

Atunci proconsulul i-a poruncit cu glas tare să citească ceva din scrieri.

Euplius, după ce a deschis cartea, a citit aceste cuvinte: „Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor”. De asemenea: „Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine” etc.

După ce a citit aceste versete și altele asemănătoare, proconsulul a spus: „Ce înseamnă toate acestea?”

Euplius a răspuns: „Aceasta este legea Domnului meu, Isus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu.”

Proconsulul, după ce a auzit această mărturisire a lui Hristos, a spus: „Să fie predat călăilor, să fie pus pe eșafod și să fie astfel examinat.”

Atunci a fost chinuit foarte grav, da, într-un mod inuman, și i s-a poruncit să predea Scripturile pe care le avea cu el și să le ardă spre dezonoarea lui Isus Hristos. Toate acestea a refuzat cu fermitate să le facă; mai mult, a chemat în mod deschis numele lui Isus Hristos, pentru că fusese găsit vrednic să sufere pentru numele Lui.

După aceea a fost dus din nou la eșafod și chinuit îngrozitor în același mod ca și înainte. Dar a suferit cu răbdare și a chemat pe Domnul, zicând: „Îți mulțumesc, Hristoase! Ajută-mă, Hristoase! De dragul Tău sufăr toate acestea, Hristoase!”.

Pe scurt, proconsulul, și mai înfuriat de acest lucru, a intrat în tribunal și a dat sentința de moarte grefierului tribunalului penal, pentru ca acesta să o scrie împotriva acestui om bun. Apoi, ieșind din nou din tribunal și aducând cu el tăblița care conținea sentința la moarte, a citit-o cu voce tare, după cum urmează: „Poruncesc ca Euplius, creștinul, să fie ucis cu sabia, pentru că disprețuiește zeii împăraților, blasfemiază pe ceilalți zei și nu se pocăiește.” El a mai spus: „Duceți-l de aici.”

Această sentință fiind citită, cartea Evangheliei pe care o avea cu el când a fost arestat, a fost imediat suspendată la gâtul său, iar crăișorula mers înaintea lui, strigând astfel: „Euplius, dușmanul zeilor și al împăraților, este dus la moarte”. Euplius a mers bucuros la locul unde urma să fie executat, mulțumind neîncetat lui Hristos pentru harul său. Ajuns la locul execuției, cu mare respect și-a plecat genunchii și s-a rugat Domnului, Dumnezeului său. De îndată ce a terminat, și-a oferit gâtul sabiei și și-a vărsat sângele ca o jertfă de băutură Domnului. Trupul său mort a fost apoi scos de către creștini și îngropat. Acest lucru s-a întâmplat la Catana, în Sicilia, în anul 303 A.D., după ce trecuse a douăsprezecea zi a lunii august. Acta M. S. Proconsular. Baron, editat în Annal 1, 2, 303 d. Hr. Alia per Metaphrastem, comparat cu A. Mell., cartea I, fol. 117, col. 2-4.

Notă

Această relatare a fost extrasă din cartea Oglinda Martirilor, publicată în anul 1660 de Thilemann J. van Braght, disponibilă în domeniul public.

Scopul publicării nu este pentru a susține învățăturile pe care martirii prezentați le-au urmat (care de cele mai multe ori sunt necunoscute).

Am avut în vedere doar relatarea istorică despre suferințele și martirajele la care au fost supuși cei ce au dorit să-l urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața.

Scopul nostru este să încurajăm pe cei ce vor să trăiască o viață de biruință cu Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate