“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

Barnaba, tovarășul lui Pavel, târât afară din oraș și ars de viu, la Salamina, 64 A.D.

Barnaba, sau Barsaba, supranumit și Iosif, Iose sau Iust, era un levit din Cipru, plin de Duhul Sfânt. El a fost numit fiul mângâierii, în adevăr dovedindu-se a fi unul sfinților săraci. Fapte 11:24; 1:23; 4:36; Euseb. hist. Eccl. lib. 2. cap. 1.

Se susține că el a fost unul dintre cei șaptezeci de ucenici ai lui Hristos. Pe baza multiplicității numelor sale, putem constata renumele și eminența sa, pe care le-a câștigat prin râvna și evlavia sa. Acesta l-a adus pe Pavel, după convertirea sa, la apostoli; și când Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit grecilor la Antiohia, de câțiva oameni din Cipru și Cirena, el a fost trimis de apostoli să cerceteze problema, și când a constatat-o, acesta i-a încredințat despre adevăr. Fapte 9:27; 11: 20–23.

După aceasta el s-a dus la Tars să-l caute pe Pavel, și astfel l-a adus la Antiohia, unde au rămas un an întreg, învățând. De asemenea, când a venit foametea de sub împăratul Claudiu, el și Pavel au adus o ușurare substanțială fraților care locuiau în Iudeea. Fapte 11: 25,26,29,30; Oros. lib. 7. cap. 6. Euseb. hist. Eccl. lib. 2. cap. 3. 9.

La întoarcerea sa în Antiohia, el a fost trimis de Duhul Sfânt ca să predice în mai multe țări. Datorită elocvenței sale, el a fost adeseori cel ce mâna cuvântul; da, el a fost ținut cu atât de mult respect, și a fost atât de evlavios, încât în timpul cuvântării sale din Licaonia, neamurile din Listra și-au ridicat glasul, spunând că este un zeu, că s-a pogorăt din cer, și l-au numit Jupiter. Și asta nu a fost tot; preoții din acel loc au venit la el cu tauri și cununi înaintea porților, și voiau să-i aducă jertfe lui și lui Pavel. Dar el și tovarășul său Pavel au refuzat cu totul acest lucru, spunând: „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu.” Fapte 12:25; 13: 4-6; 14: 1,2,11,12,15.

După aceea, când anumiți oameni au venit din Iudeea și au tulburat pe frați, spunând: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.”, el și tovarășul său anterior menționat s-au opus cu tărie, conform învățăturii sfintei Evanghelii; prin urmare, el și alți câțiva oameni evlavioși au fost aleși să meargă la Ierusalim, la apostoli și bătrâni, pentru a duce la bun sfârșit această neînțelegere. Când au ajuns la Ierusalim, el și ceilalți au fost primiți cu bucurie de apostoli și de biserică; da, mai mult de atât, ei au mărturisit despre el și tovarășul său Pavel, că erau bărbați care și-au pus viața în pericol pentru adevăr; ceea ce într-adevăr era cunoscut. Fapte 15: 1,26.

Când Barnaba a ajuns la Salamina, un mare oraș din insula Cipru, în ziua de astăzi numit Famagosta, pentru a întări în credință biserica din acel loc, a fost foarte rău tratat, potrivit relatării istoricilor antici, de un vrăjitor evreu, care i-a întărâtat pe ceilalți evrei și pe tot poporul împotriva lui, până acolo că l-au prins într-o mare zarvă, și erau cât pe ce să-l aducă la judecător; dar, întrucât se temeau că judecătorul, descoperindu-i nevinovăția, l-ar putea elibera, ei, după ce l-au tratat lamentabil, i-au pus o frânghie în jurul gâtului, l-au târât afară din oraș și l-au ars de viu. Anton, p. 1. t. 6. cap. 18. Sabell. Eu. 7. lib. 2.

Astfel, acest credincios slujitor al lui Hristos a fost onorat cu cununa martirului, în patria sa, și a adormit fericit în Domnul, la vremea când Iacov cel drept fusese ucis la Ierusalim, sub împăratul Nero; cu toate acestea, aceasta s-a întâmplat înainte primei prigoane păgâne, care a început la scurt timp după incendiul de la Roma. Plat. in vita Petri, and Pauli. Bybelsch Naembœk, p. 158, 159. letter B. ujt hist. Andr. fol. 8.

Notă

Această relatare a fost extrasă din cartea Oglinda Martirilor, publicată în anul 1660 de Thilemann J. van Braght, disponibilă în domeniul public.

Scopul publicării nu este pentru a susține învățăturile pe care martirii prezentați le-au urmat (care de cele mai multe ori sunt necunoscute).

Am avut în vedere doar relatarea istorică despre suferințele și martirajele la care au fost supuși cei ce au dorit să-l urmeze pe Hristos și care nu și-au iubit viața.

Scopul nostru este să încurajăm pe cei ce vor să trăiască o viață de biruință cu Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Statistici

Adresa

București, România

Telefon

0753 242 542

Despre noi

Suntem un mic grup de creștini conservatori, fără denominațiune. Ca țel ne-am propus să ne aducem viața la o ascultare deplină față de învățătura Domnului Isus, doar conform Cuvântului Bibliei, fără să fie alterată de învățături confesionale.

Completează mai jos adresa de email și vei primi periodic materialele adăugate

Copyright © 2024 anabaptisti.ro – toate drepturile rezervate