Viziunea Anabaptistă

 

VIZIUNEA ANABAPTISTĂ
 de Harold S. Bender
 

În primul rând şi fundamental pentru viziunea anabaptistă era concepţia lor despre ucenicia față de Hristos, privită de ei ca fiind esenţa creştinismului.

Era un concept menit să transforme întregul mod de viaţă al credinciosului ca individ şi al societăţii, transformat după învăţăturile şi exemplul lui Hristos.

Anabaptiştii nu puteau înţelege un creştinism care făcea din naşterea din nou, din sfinţenie şi dragoste în principal o problemă a intelectului, o problemă de doctrină sau o experienţă “subiectiv㔺i nu o transformare reală a vieţii.

Ei cereau o exprimare exterioară a experienţei interioare. Pocăinţa trebuie “dovedită” prin înnoirea comportamentului. “Dovada” era firul roşu ce putea fi văzut prin toate mărturiile şi provocările primilor fraţi din Elveţia atunci când li se cerea să dea socoteală de viaţa lor.

Întreaga viaţă trebuia adusă literalmente sub domnia lui Hristos într-un legământ de ucenicie, un legământ pe care scriitori anabaptişti erau bucuroşi să-l accentueze.

Viaţa creştină urma să se focalizeze nu atât de mult pe experienţa interioară a harului lui Dumnezeu, aşa cum era pentru Luther, cât pe aplicaţia exterioară a acelui har asupra întregii conduite umane, ceea ce avea ca urmare o încreştinare a tuturor relaţiilor umane. Ei susţineau că adevăratul test al unui creştin era ucenicia.

Marele cuvânt al anabaptiştilor nu era “credinţa” ca la reformatori, ci “urmarea (imitarea) lui Cristos”. Şi botezul, cel mai important simbol creştin, era pentru ei “mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:21), garanţia unei dedicări complete pentru a-L asculta pe Hristos şi nu în principal simbolul unei experienţe trecute.

Anabaptiştii aveau credinţă, într-adevăr, dar o foloseau pentru a da viaţă. Teologia pentru ei era un mijloc, nu un scop.

Faptul că Anabaptiştii nu doar au proclamat idealul uceniciei creştine ci l-au şi realizat, în ochii contemporanilor lor dar şi-a adversarilor lor, la un nivel deasupra celui mediu, este un lucru relatat de sursele vremii.

 

Viziunea anabaptistă cuprinde trei puncte majore :
- În primul rând, o nouă concepţie privind esenţa creştinismului ca - Ucenicie;

- în al doilea rând, o nouă concepţie despre Biserica văzută ca o frăţietate;

- şi în al treilea rând, o nouă etică a dragostei şi a Non-rezistenței.