Televizorul

 

Radioul și televizorul


           Radioul și televizorul au devenit o parte integrală a vieții de zi cu zi în multe feluri. Sunt auzite uneori argumente, încercându-se prin aceasta să se justifice utilizarea lor.

       Totuși puținul folos ce poate fi obținut este de departe compensat de potențialul rău pe care acestea le produc. Astăzi, chiar şi în lume se manifestă o îngrijorare crescândă privind influenţa rea pe care o exercită televiziunea asupra societăţii. Iată în continuare câteva motive pentru care un creştin ce nu se conformează lumii refuză radioulși televiziunea:

       (1) Dacă creștinul folosește radioul și televizorul, atitudinea și spiritul lumii sunt aduse direct în sanctuarul căminului.

       (2) Muzica păgână pe care o oferă ucide inima spirituală. Aceasta este o capcană în special pentru tinerii creștini.

       (3) Promovarea valorilor materialismului, face ca inima şi mintea să fie programată înspre lume şi păgânism.

       (4) Modul de prezentare a sexualităţii umane este nerealist şi scandalos, pervertind minţile oamenilor.

     Prin urmare noi credem si mărturisim că urmașii lui Hristos nu trebuie să asculte sau să vizioneze emisiuni la radio și televizor.  (Psalmul 1:1, 2; Isaia 33:15; Psalmul 101:3; Psalmul 119:37)


          Psalmul 1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! 2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

Isaia 33:15 Cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul,16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.”17 „Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei.

Psalmul 101:3 Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.

Psalmul 119:37 Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!