Supunerea frateasca
 

                                                               Supunerea frățească


Constatăm că în zilele noastre această practică a supunerii frățești în biserică din ,, Efeseni 5:21Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos ,, a fost abandonată aproape în totalitate ca de altfel și mustrarea. Matei 18:15– Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Aceste două învățături sunt strâns legate.

         Credem că supunerea frățească trebuie practicată cu smerenie, fiecare privind la fratele său mai presus de el. Filipeni 2:3Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi.Efeseni 5:21Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Fără a practica această supunere în dragoste, se distruge unitatea trupului cerută de Cuvânt – :,, Efeseni 4:16  Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.,,Filipeni 2:2 faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând,, mustrarea frățească în biserică nu este posibilă, nefiind practică nici disciplinarea. Dacă mustrarea frăţească nu este practicată conform Învățăturilor Domnului, zidurile protectoare ale bisericii se vor prăbuşi, biserica nemaifiind pe tărâmul lui Hristos. ,,Matei 18:15  Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş. ,,  
Citim în: Evrei 13:17 – Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; 1 Petru 5:5Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni; În 1 Samuel 15 găsim atitudinea lui Saul, atitudine de nesupunere față de Cuvântul Domnului, și citim că nesocotirea și împotrivirea sunt la fel de grave precum ghicirea și închinarea la idoli, astfel pentru a menține o părtășie curată și sfântă, pentru nesupunere trebuie practicată disciplinarea, cu dragoste, scriptural.