Separarea de lume

 

Separarea de lume         
 
         Noi credem și mărturisim că suntem chemați cu o chemare sfântă la o viață de separare față de lume, nebunia lumii, mode, practici păcătoase (1 Petru 2:9; Tit 2:11-14),

         Deoarece suntem chemați sa fim străini si călători în aceasta lume, noi credem ca luxul si ostentația nu corespund cu chemarea noastră (1 Petru 2:11; 4:10; 1 Ioan 3:17).

         Deoarece îmbrăcămintea din lume este guvernată de ceea ce este plăcut firii pământești (1 Ioan 2:15-17; Efeseni 2:2, 3), trebuie sa evităm o asemenea direcție și să urmăm Scriptura (Romani 12:1-2)
         Cuvântul ne învață principiul modestiei (acoperirea trupului, 1 Timotei 2:9) iar hainele plăcute firii pământești și machiajul nu sunt pentru sfinți (1 Petru 3:3-5; 5:5-6). Noi credem ca principiile neconformității cu lumea, modestiei și simplității pot fi menținute cel mai bine prin uniformitate; de aceea, considerăm ca îmbrăcămintea simplă în rândul membrilor bisericii este necesară.

        Accentul Noului Testament cade pe închinarea duhovnicească (Ioan 4:24), cu participarea personala a membrilor (Fapte 17:24, 25; 1 Corint. 14:15) și considerăm că muzica instrumentală nu trebuie utilizată la serviciile noastre de închinare.

         Deoarece divertismentul, inclusiv sportul, mersul la mare, internetul, filmele, televiziunea, radioul, sunt folosite intens pentru plăcerea societății neregenerate și chiar așa numitele filme religioase și emisiuni TV și radio sunt de asemenea amestecate cu neadevărul, noi credem că sunt în întregime în detrimentul vieții și dezvoltării Bisericii (3 Ioan 11; 1 Tesaloniceni 5:22; 2 Timotei 2:22; 2 Petru 2:1-3; 1 Corint. 10:31). Nu vom asculta și viziona programe de radio și televizor, computerul va fi folosit doar strict profesional (folosirea internetului va fi interzisă (făcând excepție site-urile profesionale strict necesare pentru exercitarea profesiei și care sunt curate). Nu vom deține televizor, și nici servicii de internet acasă.

Credem că învățătura scripturală despre un jug nepotrivit, interzice curtarea sau căsătoria cu o persoană necredincioasă, apartenența la organizații secrete, afaceri lumești sau asocieri de muncă cu cei din lume și de asemenea cooperarea cu organizații religioase care nu respecta în întregime Evanghelia (2 Corint. 6:14-18; Efeseni 5:11).

Scriptura ne învață că Biserica și Statul sunt distincte și separate (Ioan 18:36; Romani 12 si 13) și de aceea credem că noi, creștinii, nu putem participa la serviciul militar sau politică, nici prin deținerea unor funcții publice, nici prin votare sau prin exercitarea de presiuni asupra administrației Statului despre cum să-și organizeze deciziile, ci mai degrabă trebuie să ne rugăm pentru ei (1 Timotei 2:1, 2).
Mai credem că trebuie să ne ținem deoparte de toate mișcările care încearcă reformarea societății independent de meritele morții lui Cristos și de experiența nașterii din nou.(Evrei 13:14  Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci Suntem în căutarea celei viitoare.)