Sapte pasi ai ascultarii
 

 


                   Iunie 2011

 
 

                               ŞAPTE PAŞI AI ASCULTĂRII
   

A avea o experiență creștină înseamnă mai mult decât doar a deveni creștin. Fiind copii ai lui Dumnezeu, El vrea să umblăm cu El. De asemenea, El vrea ca noi să trăim într-un mod diferit, separați de lume, aducându-I astfel glorie, și în acelașitimp, fiind o binecuvântare pentru comunitatea în care trăim.

Domnul Isus a zis« "Voi sunteți sarea pământului."Acest curs, intitulat "Șapte pași ai ascultării", este o continuare a cursului "Pași spre Dumnezeu". Scopul acestor lecții este să ne învețe cum să umblăm după voia lui Dumnezeu.

Cursul este întocmit astfel încât să stâmească și o nouă apreciere pentru actele de cult. Ne-am străduit să fim cât mai aproape de Biblie convinși că aceste practici sunt menționate în Noul Testament. Cu toat că aici sunt prezentate de scriitori menoniți, aceste practici nu sunt acte de cult "menonite". Ele sunt învățături date de Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt și sunt pentru fiecare creștin, indiferent de vârstă sau cultură.

Editorii


Dragul meu prieten


Acest curs este pentru delectarea și întărirea ta spirituală. Scriitorii au încercat cu sinceritate să prezinte bazele Biblice pentru fiecare act de cult. Dacă nu vei pune inimă în acest studiu, aceste adevăruri vor fi ca sămânța căzută lângă drum.

Sunt două broșuri în acest curs. Această primă broșură va prezenta "botezul", "Cina Domnului" și "căsătoria"; iar broșura Nr.2 va prezenta "spălarea picioarelor", "acoperirea capului de către femeia creștină", "salutul creștin", și "ungerea cu ulei". Studiază cu atenție "Scopul Lecției" și "Ideile principale" ale acesteia. Ele îți vor da o idee generală a punctelor principale prezentate de scriitor. Poți să folosești, pentru timpul tău devoțional, textele de la "Studiu și citirea Personală a Bibliei", înainte de a studia lecția sau imediat după ce ai completat întrebările de la studiul lecției.

La sfârșitul fiecărei lecții sunt întrebări cu privire la studiul respectiv. Poți folosi broșura aceasta și Biblia pentru a răspunde la aceste întrebări. După ce ai învățat bine toate răspunsurile la întrebări, deschide la sfârșitul broșurii și vei găsi testul pentru fiecare lecție. Acest test, completat de tine, ne va dovedi ce-ai învățat tu cu adevărat din lecțiile studiate. Te rugăm să completezi acest test fără a te mai uita în broșură sau în Biblie. Când ai toate testele completat, te rugăm să ni-l trimiți. Noi îți vom trimite următoarea broșură pentru continuarea studiului.

Dumnezeu te va binecuvânta pe măsură ce vei studia Cuvântul Său. Așteptăm cu nerăbdare să primim cât mai curând testele tale completate.


DEFINIREA ACTULUI DE CULT


Un act de cult al bisericii este o ceremonie sau o practică cu semnificație spirituală stabilită de autoritatea divină. Dumnezeu este Cel care a stabilit aceste ceremonii sau practici pentru copiii Săi. Ele ne aduc aminte și ne aÎută să împlinim principiile Noului Testament. Pe măsură ce vom practica aceste acte de cult cu atitudinea spirituală corespunzătoare, ne vom menține experiența spirituală și vom crește în viața de credință.

Exersarea unei ceremonii sau păstrarea unei practici nu are nici un sens dacă nu este însoțită de credință și experiență spirituală. Domnul Isus a zis: "Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele."

Actele de cult ne arată și nevoia noastră de a aparține unei biserici. Un om nu poate fi botezat, nu poate lua parte la Cina Domnului, la spălarea picioarelor, sau să practice sărutarea sfântă de unul singur.

Unul din motivele pentru care suntem membri într-o biserică este ca să păzim toate aceste porunci. Fie ca aceste lecții să întărească experiența ta creștină și să sporească aprecierea ta pentru biserica Domnului Isus Hristos.

 
 
     Domnul Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”. Care sunt poruncile lui Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu să umblăm? Studiul acesta vă va familiariza cu cele şapte acte de cult din Biblie, pe care Dumnezeu ni le-a dat prin inspiraţia Duhului Sfânt şi care sunt valabile pentru toţi creştinii indiferent de vârstă sau cultură.
 
 
- cursul este format din două cărţi cuprinzând 7 lecţii şi 7 teste.
 
 

Un studiu din doctrina Noului Testament

Broșura Nr. 1

Lecția 1 Botezul ................. Alvin Snyder

Lecția 2 Cina Domnului..... Loyal Troyer

Lecția 3 Căsătoria  .............Dallas Witmer

Broșura Nr. 2

 Lecția 4 Spălarea picioarelor ...........................Byard Shank

 Lecția 5 Acoperirea capului femeii creștine .......Wayne Wenger

 Lecția 6 Salutul creștin ......................................Harvey Miller

 Lecția 7 Ungerea cu ulei .................................... Menno   Brunk  

 Vârsta participanţilor trebuie să fie peste 14 ani.Dacă doreşti să participi la acest curs te rog să ne scrii pe adresa crestini@anabaptisti.ro  avand completate următoarele date : 

Numele______________________________________________________

Strada___________________Nr________Bloc_______ Scara_______ Ap______ cod poştal____________

Localitatea________________________ Judeţul _______________________

Anul naşterii __________ starea civilă □ căsătorit □ necăsătorit

Religie: □ Baptist; □ Catolic; □ Creştin după Evangelie □ Ortodox;

Penticostal; □ Alta__________