Samanta Adevarului 2011
 
Sămānţa Adevărului Publicată lunar de:
Christian Aid Ministries
camtmp@icamro.org

© 2010 de Christian Aid Ministries. Nici un text din această publicaţie nu poate fi folosit fără aprobarea scrisă.Toate drepturile rezervate.