Principii de baza
 

     În ultimii ani, starea creștinismului în ceea ce privește practica si învățătura, s-a deteriorat de la zi la zi, multe învățături ale lui Hristos au fost atacate și s-au făcut multe compromisuri cu lumea în ceea ce privește trăirea creștină.

     Asemenea stări si tendințe, în biserici și în lume, arată că trăim în vremuri periculoase și ne dau dreptul de a ne retrage din orice asemenea părtășii (Romani 16:17, 18 ,, Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac desbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru ,, .2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.)

    De aceea, ca adunare conservatoare, pentru a căuta să menținem si să promovăm credința biblică, exprimăm câteva din principiile Bisericii noastre în vederea păstrării standardelor fundamentale ale credinței noastre creștine.

    Vom face referire la acele principii care astăzi sunt atât de nesocotite de cei ce-și spun creștini născuți din nou, principii care sunt bazate pe ascultare față de învățăturile Domnului, și fără de care nu putem să ne considerăm urmași ai lui Hristos.

 

 
(Matei 7: 24-27). „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.„Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nule face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare”
 
 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. …Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.” Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. …Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. …Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui” (Ioan 14: 15, 21, 23, 24; 15:14, 10).