Primul Pas
      Biblia este cea mai bună carte de studiu din lume .Aceste cursuri te vor ajuta s-o studiezi şi să-ţi călăuzeşti gândirea. Îţi vor da un bagaj destul de bogat de cunoştinţe pentru fiecare subiect, deşi nu putem acoperi întregul subiect prin aceste lecţii scurte.

     Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să te binecuvânteze pe măsură ce vei studia chiar din prima lecţie cu privire la El, şi apoi mai departe, prin celelalte lecţii.

    Nu vei putea învăţa aceste mari adevăruri şi să rămâi aşa cum ai fost înainte de al studia. Dacă vei studia cu credincioşie şi vei pune în practică cele învăţate, vei putea să păşeşti în mod progresiv, de pe o piatră pe alta făcând paşi spre Dumnezeu. Aceste lecţii te vor călăuzi spre o viaţă plină de roade şi te vor ajuta să te pregăteşti pentru cer.

    Dacă prin aceste lecţii vei înţelege mai bine planul minunat al lui Dumnezeu pentru viaţa ta, atunci noi ne vom simţi răsplătiţi.

 


Iunie 2011

 

     Cine este Domnul Isus? Oare este Domnul Isus cine a spus El că este? Acest studiu vă va familiariza cu viaţa Domnului Isus după cum este prezentată în Evanghelia după Ioan. Apostolul Ioan ne dovedeşte că Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu, Salvatorul, Medicul Suprem, Răscumpărătorul crucificat, Domnul înviat, Împăratul care va veni şi încă mult mai mult, datorităfaptului că El este Fiul lui Dumnezeu. - cursul este format din patru cărţi cuprinzând 20 de lecţii şi 10 teste.