Mita

 

Mita


        Aproape că nu există om la noi în țară care să fi avut nevoie de serviciile medicale la un spital și să nu fi dat mită. Totdeauna această mită a fost dată ca funcționarul spitalicesc să fie mai amabil, mai prompt etc. (definiția mitei conform DEX = Sumă de bani sau obiecte date ori promise unei persoane, cu scopul de a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească mai conștiincios; )

        Dacă analizăm definiţia mitei observăm cu uşurinţă că ea influenţează conştiinţa omului şi îl determină să fie mai amabil (și de multe ori în defavoarea celuilalt semen al nostru aflat într-o situație similară cu noi, un exemplu fiind situațiile de la spital; bani dați pentru pat, pentru programare mai rapidă la operație etc.). Același lucru ne învață Domnul: Eccleziastul 7:7...mita strică inima. Deuteronom 16:19 ...căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi. Exod 23:8...căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi. Așadar credem că Dumnezeu ne interzice darea și luarea de mită inclusiv folosirea darurilor ca recompensă pentru un serviciu făcut .               
        Noi credem și mărturisim că urmașii lui Hristos trebuie să fie un exemplu pentru lume și în aceste situații. Credem că în relațiile noastre cu societatea nu trebuie să facem acest compromis care este o urâciune înaintea Domnului. Proverbe 15:27...cel ce urăşte mita va trăi.

        Prin urmare noi credem si mărturisim că urmașii lui Hristos nu folosesc mita când sunt confruntați cu asemenea situații. (spital, frizerii, spălătorii auto, pentru obținerea unor acte de la instituțiile statului, de exemplu – autorizație de construire etc.)

Așadar  nu vom fi în acord cu cei ce își spun creștini dar pentru atingerea sopurilor lor folosesc darurile și mita, și nu îi vom primi în mijlocul nostru ca frați în Hristos. Poziția autorităților în această privință o găsim în art. 255 Cod Penal – promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.