Legea circulatiei rutiere

 

 

Legea circulației rutiere


         Noi credem și mărturisim că urmașii lui Hristos(Tit 3.1-3;Romani 13:1trebuie să fie supuși dregătoriilor și să fie gata să facă orice lucru bun).

          Prin urmare noi mărturisim că urmașii Domnului trebuie să respecte întru totul și legislația rutieră. Încălcarea voită a legislației rutiere ne arată că nu este supunere față de Dumnezeu care a pus peste noi stăpânirile pentru binele nostru conform cu ce citim în : Romani 13:1Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.
           În cadrul bisericii, se va cere fiecărui membru o dare de seamă în acest sens. Biserica nu va tolera păcatul celor care în mod conștient : depășesc viteza admisă, nu pun centura de siguranță, introduc în autovehicul un număr de persoane mai mare decât cel admis în certificatul de înmatriculare auto etc.

       Pentru ei este adevărat cuvântul din Iuda 1:8 Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor,... nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.