Lacomie Bogatie

 

 Lăcomie - Bogăție


        Noi credem și mărturisim că urmașii lui Hristos trebuie să muncească pentru a-și asigura lucrurile necesare vieții fie având un loc de muncă la o firmă, fie o afacere. 2 Tesaloniceni 3:10Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.12 Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte.

       Credem că Dumnezeu ne învață și ne dă un punct până la care să fim preocupați cu lucrurile vieții și credem că acest punct este asigurarea necesarului vieții și că de la acest punct dispare cumpătarea și apare lăcomia conform cu ce citim în: 1Tim 6:8 Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. 1Tim 6:9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd,şi pierzare.

1 Timotei 6:10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă,...

        Noi credem că cei ce sunt copiii lui Dumnezeu trebuie să fugă de aceste lucruri conform cu ce citim în :1 Timotei 6:11Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri...Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.

        Prin urmare noi credem că cei care vor să dețină o afacere trebuie să aibă în vedere doar scopul întreținerii familiei. Profitul care se va obține se va putea folosi pentru a menține afacerea la nivelul necesarului familiei, dar nu trebuie reinvestit cu scopul de a strânge. Aceasta este conform cu învățătura Domnului Isus :Matei 6:19 Nu vă strângeţi comori pe pământ. Surplusul va putea fi folosit pentru lucrarea Domnului. Matei 6:20 … ci strângeţi-vă comori în cer... Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

         Pentru a se evita păcatul lăcomiei, și pentru păstrarea purității Bisericii lui Hristos cei ce vor avea o afacere vor trebui să dea o dare de seamă în privința aceasta.

     Aceasta este conform cu ce citim in :Evr 10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune...1 Corinteni 5:11 Ci v-am scris să n-aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate” totuşi este lacom de bani.

Luca 12:29  Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea, şi nu vă frământaţi mintea.30  Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.31  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.32  Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.33  Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul, şi unde nu roade molia.34  Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.35  Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.36  Şi să fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.