In pas cu printul pacii

 


            Iunie 2011


        ÎN PAS CU PRINŢUL PĂCII
 
 
 
 
 
       Trăim într-o lume tulburată, plină de nelinişte şi confuzie spirituală. Prin viaţa Sa şi prin învăţăturile Sale Domnul Isus a propovăduit calea păcii, cu toate că El Însuşi a trăit în mijlocul unui popor militant şi naţionalist.
      Ca ucenici ai lui Hristos, suntem chemaţi să călcăm pe urmele Domnului Isus . Acest curs este un studiu aprofundat al principiului biblic de a nu ne împotrivi celui ce ne face rău şi cum se aplică în mod practic în viaţa creştinilor.
 
 

- cursul este format din patru cărţi cuprinzând 10 lecţii şi 10 teste.

Broșura 1

Lecția 1. Premisa nonrezistenței biblice - 1

Broșura 2

Lecția 2.Premisa nonrezistenței biblice - II
Lecția 3.Modelul perfect al nonrezisten
ței
Lecția 4.Planul nonrezisten
ței în Vechiul și în Noul Testament

Broșura 3

Lecția 5.Condițiile nonrezistenței
Lecția 6.Practicarea nonrezistenței - 1
Lecția 7.Pract
icarea nonrezistenței - II

Broșura 4

Lecția 8.Guvernul politic și nonrezistența
Lecția 9.Condi
țiile nonrezistenței
Lecția 10.Păstrarea
nonrezistenței