Imprumut asigurari

 

                                                          Împrumut și asigurări

 

         În legătură cu împrumutul de la instituțiile de credit și asigurările de viață, noi credem că nu sunt potrivite cu încrederea în providența și grija Tatălui nostru Ceresc: Evrei 13:5Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” 1 Timotei 6:8 Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Noi nu trebuie sa ne bazam pe oameni, pe organizații umane sau pe administrația Statului, Ieremia 17:5, „Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!ci Biserica trebuie să-și asume responsabilitatea unde există nevoi materiale în frățietate (Matei 6:24-34; Galateni 6:10).

       Noi credem si mărturisim că urmașii lui Hristos (Romani 13.6, 7), nu trebuie să practice aceste lucruri, prin urmare nu vom lua împrumut de la persoane fizice, de la instituțiile de credit, și nici nu vom face asigurări de viață sau asigurări pentru bunurile materiale (afară de cazul când asigurările sunt obligatorii ; ex RCA la autoturism). 1 Tesaloniceni 4:12 Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.Împrumutul duce la robie Proverbe 22:7Cine ia împrumut este robul celui ce dă cu împrumut și contravine cu învățătura Domnului din : 1 Corinteni 7:23 Nu vă faceţi, deci, robi oamenilor. Romani 13:8 Să nu datoraţi nimănui nimic. 1 Tesaloniceni 4:12Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară, şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.

      De asemenea nu credem că frații trebuie să se împrumute între ei. Frații care sunt în nevoi nu vor cere împrumut de la un alt frate, ci biserica va trebui să vadă pe cel în nevoie și să-l sprijine. Dacă un frate vede o nevoie la un alt frate și vrea să-l ajute, va putea face o donație bisericii comunicând dorința lui și biserica, după o cercetare amănunțită și dacă nevoia este reală, va fi cea care va ajuta. Astfel fratele aflat în nevoie nu se va simți îndatorat față de nimeni. Romani 13:8 Să nu datoraţi nimănui nimic și este împlinit și cuvântul din: Matei_6:3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta.

      Credem că atât împrumuturile cât și donațiile între frați nu ajută la zidirea bisericii. Exod: 23.8 Să nu primeşti daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi, şi sucesc hotărârile celor drepţi.