Disciplina in adunare

Disciplina în Adunare


Noi credem și mărturisim că aşa cum o casă sau o cetate nu poate fi administrată fără uşi, porţi şi ziduri cu ajutorul cărora oamenii răi să fie daţi afară, excluşi şi ţinuţi departe, iar cei buni ţinuţi înăuntru şi protejaţi, şi Hristos, pentru protejarea bisericii Sale, i-a dat cheia cerului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca prin acesta să judece şi să mustre după adevăr, pentru îndreptare, pe toţi cei din comunitate care sunt găsiţi vinovaţi în învăţătură sau purtare, adică pe cei ce acţionează împotriva oricărei porunci sau rânduieli a lui Dumnezeu pe care El a dat-o Bisericii Sale; să separe astfel pe cel neascultător de comunitate, pentru ca biserica să nu fie influenţată şi pătată de doctrina lui falsă şi de umblarea lui necurată, pentru ca cei evlavioşi să fie aduşi la teamă şi la înfrânare de la fapte asemănătoare.

Domnul Isus, asemeni apostolilor, ne-a arătat cu claritate învățătura disciplinei în biserică. Prosperitatea și conservarea bisericii depinde de aceasta. Prin aplicarea acestei învățături păcatul este eliminat din biserică, menținându-seastfel puritatea Miresei lui Cristos.Pavel spunea:"Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Cristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană" (Efeseni 5:25-27).

Aceasta nu înseamnă că membrii bisericii vor fi perfecți, fără păcat, ci înseamnă că biserica nu-i va tolera cu bună știință pe cei ce păcătuiesc mereu și deliberat. A face acest lucru ar însemna să admită să poarte acele pete sau zbârcituri. Mustrarea frățească este începutul disciplinei.

Menținerea unei biserici curate este posibilă doar prin dragostea care există în cadrul frățietății. Aceasta pentru că dragostea nu este permisivă, dar poartă de grijă. Ea nu va trece cu vederea abaterile unui frate fără a investiga fondul acestora. Ea va depune orice efort pentru a determina îndreptarea cât mai repede și cât mai discret.

Atunci când Dumnezeu l-a întrebat pe Cain unde este Abel, răspunsul lui Cain a fost unul de autoapărare: "Sunt eu păzitorul fratelui meu?" (Genesa 4:9). Un asemenea spirit nu-și are locul printre Copiii lui Dumnezeu. Membrii Bisericii lui Dumnezeu formează o familie spirituală. O dovadă în acest sens este faptul că ei împărtășesc o preocupare comună privind sănătatea spirituală a fiecăruia. Evrei 12:16Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau…


Învăţăturile Domnului Isus ne spun că prima etapă a disciplinării trebuie să aibă loc într-un cadru privat de la frate la frate. "Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău (Matei 18:15).

Fără a parcurge această etapă cu iubire şi fără supunerea în dragoste, disciplina în biserică prezintă probleme. Constatăm cu durere că multe biserici au abandonat această practică. Zidurile protectoare ale bisericii se vor putea prăbuşi dacă mustrarea frăţească este neglijată. Iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, lumea ar invada biserica asemeni unui potop.

Două măsuri ale disciplinei în Biserică


Dacă mustrarea frăţească nu dă rezultat, Biblia subliniază doi paşi ce trebuie făcuţi de biserică în vederea disciplinării:

(1) un avertisment în vederea pocăinţei şi

(2) excomunicarea.

Prima măsură în disciplinarea aplicată de biserică constă în  ...  citeste mai mult in  format pdf.