Cele 7 articole-Art.4 Separarea de urâciuni
 
 

             Referitor la separare am fost unanimi că aceasta trebuie să fie faţă de cel rău şi faţă de răutatea pe care diavolul a pus-o în lume, şi anume: să nu avem nici un fel de părtăşie cu ei şi să nu alergăm împreună cu ei în tulburarea urâciunii lor. Într-adevăr, toţi care n-au intrat în ascultarea credinţei şi nu s-au făcut una cu Dumnezeu ca să facă voia Lui, sunt o mare urâciune înaintea lui Dumnezeu; de aceea, ei nu pot să facă altceva decât urâciuni. În toată creaţia şi pe întreg pământul nu există altceva în afară de bine şi rău, credinţă şi necredinţă, întuneric şi lumină, lumea şi cei care au ieşit din lume, templul lui Dumnezeu şi idolii, Cristos şi Belial, şi nici unul nu va avea nimic în celălalt.

           Pentru noi deci, porunca Domnului este de asemenea evidentă, prin care El ne porunceşte să devenim separaţi faţă de cel rău şi astfel El va fi Dumnezeul nostru şi noi vom fi fiii şi fiicele Lui.

           De aceea, Domnul ne porunceşte să ieşim din Babilon şi din Egiptul pământesc, ca să nu fim părtaşi la chinul şi la suferinţa pe care le va aduce Domnul asupra lor.

             Din toate acestea ar trebui să învăţăm că orice nu a fost făcut una cu Dumnezeul nostru în Cristos nu este altceva decât o urâciune de care trebuie să ne ferim. Ne referim la toate lucrările şi idolatriile papale, catolice, adunări, frecventarea bisericii (catolice – n.t.), cârciumi, acordarea de garanţii, angajamente şi obligaţii de necredinţă, şi alte asemenea lucruri, apreciate de către cei din lume, dar care sunt pământeşti sau împotriva poruncii lui Dumnezeu, după modelul nedreptăţilor care există în lume.

             De toate acestea trebuie să fim separaţi şi să nu avem nici o parte în ele, pentru că nu sunt altceva decât urâciuni, care nu ne fac plăcuţi lui Isus Cristos, care ne-a eliberat să nu mai slujim firii pământeşti, şi ne-a împuternicit să slujim lui Dumnezeu şi Duhului pe care ni l-a dat.

De aceea să îndepărtăm de la noi toate armele diabolice ale violenţei - cum ar fi săbii, armuri, şi alte asemenea, pentru a apăra pe prieteni sau împotriva duşmanilor – şi să luăm sabia curată a lui Cristos: ’’să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău’’.