Cele 7 aricole ale credinței

Mărturisirea de credinţă de la Schleitheim anul 1527


               

Adunarea frăţească a unui număr de copii ai lui Dumnezeu privind şapte articole

           Articolele pe care le-am întocmit şi cu care am fost cu toţii de acord, sunt:
Botezul,     Anatemizarea,      Frângerea pâinii ,

           Fie ca bucuria, pacea, mila Tatălui nostru, prin curăţirea făcută de sângele lui Isus Cristos, împreună cu darul Duhului – care este trimis de Tatăl tuturor credincioşilor, ca să dea tărie şi mângâiere şi constanţă în toate necazurile până la sfârşit, Amin, să fie cu toţi cei care iubesc pe Dumnezeu şi pe toţi fii luminii, care sunt risipiţi peste tot, oriunde au fost puşi de Dumnezeu Tatăl nostru, oriunde se adună ei în unitatea duhului în unul Dumnezeu şi Tată al nostru al tuturor; harul şi pacea inimii să fie cu voi toţi. Amin.
           Iubiţi fraţi şi surori în Domnul; în primul rând suntem mereu preocupaţi ca voi să fiţi mângâiaţi şi să aveţi siguranţă în conştiinţa voastră (care uneori a fost tulburată), ca să nu mai fiţi mereu separaţi faţă de noi, ca străini, şi de drept, aproape excluşi, ci să vă puteţi întoarce la adevăratele mădulare ale lui Cristos, care au fost înarmate cu răbdare şi cunoaştere de sine, şi astfel să fiţi uniţi cu noi în puterea unui duh creştin evlavios şi plin de râvnă pentru Domnul.

            Este ştiut că, prin felurite şiretlicuri, diavolul ne-a îndepărtat, ca să distrugă şi să descurajeze lucrarea lui Dumnezeu, care a început iniţial în noi, prin milă şi har. Dar adevăratul Păstor al sufletelor noastre, Cristos, care a început această lucrare în noi, ne va călăuzi şi ne va învăţa până la sfârşit, spre slava Sa şi mântuirea noastră. Amin.

             Dragi fraţi şi surori, noi cei care am fost puşi în Domnul la Schleitheim (pe malul Randenului) facem cunoscut, pe puncte şi articole, tuturor acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu că, în ceea ce ne priveşte, am fost uniţi pentru a sta tari în Domnul, ca nişte copii ascultători ai lui Dumnezeu, fii şi fiice care am fost şi vom fi separaţi de lume în tot ceea ce facem, şi (lauda şi slava să fie numai ale lui Dumnezeu) fără nici o opinie contrară, având toţi o pace desăvârşită. Aici am simţit că suntem una în Tatăl şi cu Cristos, prezent cu noi în Duhul. Pentru că Domnul este un Domn al păcii şi nu al neorânduielii, aşa cum arată Pavel. Ca să înţelegeţi împrejurările, trebuie să observaţi şi să înţelegeţi următoarele:

            O mare rătăcire a fost adusă printre noi de nişte falşi fraţi, astfel încât unii s-au îndepărtat de la credinţă, adoptând şi practicând libertatea Duhului şi a lui Cristos. Dar au căzut curând de la adevăr şi (spre propria lor condamnare) s-au dedat la desfrânare şi libertinajul cărnii. Ei au crezut că dacă au credinţă şi dragoste îşi pot permite să facă orice, şi că nimic nu le poate face rău sau că nimic nu-i poate condamna din moment ce sunt ’’credincioşi’’.

          Luaţi seama, voi mădulare ale lui Dumnezeu în Cristos Isus, credinţa în Tatăl Ceresc prin Isus Cristos nu este aşa: nu produce şi nu aduce asemenea lucruri pe care le învaţă şi le practică aceşti falşi fraţi. Păziţi-vă şi feriţi-vă de asemenea oameni, pentru că ei nu slujesc pe Tatăl nostru ci pe tatăl lor, diavolul.

            Dar pentru voi nu este aşa: cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit firea pământească împreună cu toate poftele şi dorinţele lor. Să ne înţelegeţi bine şi să-i ştiţi pe fraţii la care ne referim. Separaţi-vă de ei, căci sunt nişte stricaţi. Fie ca Domnul să le dea cunoştinţa pocăinţei, iar noi să rămânem tari şi să perseverăm pe calea pe care am pornit, spre slava lui Dumnezeu şi a Fiului Său Cristos. Amin.