Bucuresti
 
 
Adresa : Bucuresti, str. Alexandru Bocăneț nr. 1, sector 5
mail: contact@centru-crestin.ro.ro tel: 0744.57.47.11
 
 
Program adunare : Duminica dimineața ora 9.30 , dupa masă 17.00; Joi ora 18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea,
 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
 
 
Matei 5:6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.