Biserica lui Hristos


citește : Biserica lui Hristos în format pdf                                               BISERICA TRUPUL LUI HRISTOS

         Tot mai multe persoane sunt dezamăgite de mersul creștinismului, al bisericilor de azi, majoritatea din ele fiind integrate în sistemul lumesc. Astfel ne vedem a fi în imposibilitate de a fi într-o adunare care să fie cu adevărat Biserica lui Hristos.


              Mulți întristați de această situație își spun: Aș pleca, dar unde să găsesc o adunare curată? Unii mai curajoși se retrag și aleg să trăiască viața de creștin de unii singuri.


              Așadar vom putea întâlni două atitudini:


prima, fiind de acceptare a compromisului, atitudine care nu ia seama la îndemnurile scripturii care spune cu cine să nu mă unesc: ,,Oamenii vor fi iubitori de sine… având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.(2 Timotei 3:1, 2, 5)


și a doua, fiind aceea de a trăi singur fără să vrea să mai facă parte din Trupul lui Hristos, atitudine care nu ia seama la ce spune scriptura: ,,Dumnezeu a întocmit trupul.(1 Corinteni 12:24) ,,Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.(1 Corinteni 12:27)


              Aceste atitudini și una și cealaltă sunt foarte periculoase, pentru că sunt de fapt o respingere a lucrării lui Hristos cu privire la Biserica Lui. (S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană. Efeseni 5:25)
dă click pe: Biserica lui Hristos pentru a citi toată Broșura în format pdf