Biserica lui Hristos
 
Biserica lui Hristos

 
Noi credem şi mărturisim că prin naşterea firească, toți oamenii umblă pe căile păcatului şi răutăţii, după propria judecată, fiind departe astfel de Dumnezeu Creatorul lor, de aceea Dumnezeu a chemat şi a ales, dintre toate naţiunile necredincioase ale lumii, un popor al Lui, separat de toate naţiunile pământului.

          Aceştia sunt cei ce hotărăsc să asculte de vocea lui Dumnezeu şi se separă de lume, cu poftele ei păcătoase şi închinarea ei falsă şi care, plecându-se ca mădulare ascultătoare şi oi ale lui Isus Hristos, sub conducerea şi vocea Lui au renunţat la orice i-ar îndepărta de aceasta. Ei sunt înnoiţi în omul dinăuntru, schimbaţi şi convertiţi şi care trăiesc după Duhul.

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său care, a stabilit un legământ nou şi perfect, chemând la acesta toate Neamurile şi naţiunile pământului, pe toţi cei ce îşi recunosc viaţa păcătoasă şi care, în ascultare, doresc să trăiască o nouă viață după legile Împărăției lui Dumnezeu.

         Noi credem si mărturisim că Biserica este Trupul lui Cristos, alcătuit din toți aceia care, prin pocăința fata de Dumnezeu și credința în Domnul Isus Cristos, au fost născuți din nou si botezați de un singur Duh, într-un singur Trup (1 Corinteni 12:12, 13). Această biserică a lui Dumnezeu şi anume toţi credincioşii, sunt ca mădulare ale unui singur trup, unite prin credinţă şi dragoste: au acelaşi gând unul pentru altul, după modelul lui Hristos Isus; trăiesc după învăţătura aceluiaşi Cuvânt divin, sunt uniţi de aceeaşi dragoste, având astfel părtăşie unul cu altul. Isus Cristos este Capul Bisericii și de aceea El este autoritatea supremă și finală în Biserica Sa (Coloseni 1:18; Efeseni 1:23;)

        Membrii Bisericii lui Dumnezeu formează o familie spirituală. ( Efeseni 4:11-16   Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.)
       O dovad
ă în acest sens este faptul că ei împărtășesc o preocupare comună privind sănătatea spirituală a fiecăruia. ( Evrei 12:16Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau.) Păcatul lui ,,Acan,, a fost văzut de Dumnezeu ca păcat al adunării (citește: Iosua cap 7; 2 Corinteni cap. 6 ). Pentru ca Domnul să rămână în adunare, Iosua a trebuit să îndepărteze pe Acan (Iosua 7:11  Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit, şi le-au ascuns printre lucrurile lor.  De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci Sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.) 
        El a investit cu autoritate trupul local de credincioși, pentru a forma o adunare, a stabili standarde și a administra disciplina în conformitate cu principiile deja stabilite în Cuvântul Sau (Matei 16:18, 19; 18:17-20; 1 Corinteni 5:4, 5; 11, 13).

Isus, asemeni apostolilor, ne-a arătat cu claritate învățătura disciplinei în biserică. Prosperitatea și conservarea bisericii depinde de aceasta. Prin aplicarea acestei învățături păcatul este eliminat din biserică, menținându-se astfel puritatea Miresei lui Cristos .  Pavel spunea: " Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană" (Efeseni 5:25-27).