Biserica lui Hristos
 
Biserica lui Hristos

 
Noi credem şi mărturisim că prin naşterea firească, toți oamenii umblă pe căile păcatului şi răutăţii, după propria judecată, fiind departe astfel de Dumnezeu Creatorul lor, de aceea Dumnezeu a chemat şi a ales, dintre toate naţiunile necredincioase ale lumii, un popor al Lui, separat de toate naţiunile pămāntului.

          Aceştia sunt cei ce hotărăsc să asculte de vocea lui Dumnezeu şi se separă de lume, cu poftele ei păcătoase şi īnchinarea ei falsă şi care, plecāndu-se ca mădulare ascultătoare şi oi ale lui Isus Hristos, sub conducerea şi vocea Lui au renunţat la orice i-ar īndepărta de aceasta. Ei sunt īnnoiţi īn omul dinăuntru, schimbaţi şi convertiţi şi care trăiesc după Duhul.

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său care, a stabilit un legămānt nou şi perfect, chemānd la acesta toate Neamurile şi naţiunile pămāntului, pe toţi cei ce īşi recunosc viaţa păcătoasă şi care, īn ascultare, doresc să trăiască o nouă viață după legile Īmpărăției lui Dumnezeu.

         Noi credem si mărturisim că Biserica este Trupul lui Cristos, alcătuit din toți aceia care, prin pocăința fata de Dumnezeu și credința īn Domnul Isus Cristos, au fost născuți din nou si botezați de un singur Duh, īntr-un singur Trup (1 Corinteni 12:12, 13). Această biserică a lui Dumnezeu şi anume toţi credincioşii, sunt ca mădulare ale unui singur trup, unite prin credinţă şi dragoste: au acelaşi gānd unul pentru altul, după modelul lui Hristos Isus; trăiesc după īnvăţătura aceluiaşi Cuvānt divin, sunt uniţi de aceeaşi dragoste, avānd astfel părtăşie unul cu altul. Isus Cristos este Capul Bisericii și de aceea El este autoritatea supremă și finală īn Biserica Sa (Coloseni 1:18; Efeseni 1:23;)

        Membrii Bisericii lui Dumnezeu formează o familie spirituală. ( Efeseni 4:11-16   Din El tot trupul, bine īnchegat şi strāns legat, prin ceiace dă fiecare īncheitură, īşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi īn măsura ei, şi se zideşte īn dragoste.)
       O dovad
ă īn acest sens este faptul că ei īmpărtășesc o preocupare comună privind sănătatea spirituală a fiecăruia. ( Evrei 12:16– Vegheaţi să nu fie īntre voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau.) Păcatul lui ,,Acan,, a fost văzut de Dumnezeu ca păcat al adunării (citește: Iosua cap 7; 2 Corinteni cap. 6 ). Pentru ca Domnul să rămānă īn adunare, Iosua a trebuit să īndepărteze pe Acan (Iosua 7:11  Israel a păcătuit; au călcat legămāntul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit, şi le-au ascuns printre lucrurile lor.  De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul īn faţa vrăjmaşilor lor, căci Sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.) 
        El a investit cu autoritate trupul local de credincioși, pentru a forma o adunare, a stabili standarde și a administra disciplina īn conformitate cu principiile deja stabilite īn Cuvāntul Sau (Matei 16:18, 19; 18:17-20; 1 Corinteni 5:4, 5; 11, 13).

Isus, asemeni apostolilor, ne-a arătat cu claritate īnvățătura disciplinei īn biserică. Prosperitatea și conservarea bisericii depinde de aceasta. Prin aplicarea acestei īnvățături păcatul este eliminat din biserică, mențināndu-se astfel puritatea Miresei lui Cristos .  Pavel spunea: " Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvānt, ca să īnfățișeze īnaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbārcitură sau altceva de felul acesta, ci sfāntă și fără prihană" (Efeseni 5:25-27).