Atitudinea fata de autoritati
 
Atitudinea fata de autoritati
Noi credem și mărturisim că autoritățile sunt rânduite de Dumnezeu, care prin legi și politici bune, să pedepsească răul și să protejeze pe cei buni.

Ca urmare, toţi credincioşii trebuie, nu doar de teamă, ci şi din propria conştiinţă, să se supună acestei autorităţi şi să asculte de ea cu teamă şi supunere, de bună voie şi fără murmur să se supună rânduielilor omeneşti şi legilor în tot ceea ce le este datorat, în taxe şi impozite şi să se roage cu inimă smerită pentru cei înălţaţi în dregătorii, pentru viaţa şi binele lor, căutând astfel cu inimă credincioasă prosperitatea ţării şi oraşului în care locuiesc, deşi ei, pentru Cuvântul lui Dumnezeu pot avea de suferit persecuţie, răpirea averilor şi moarte din partea autorităţilor, nu au voie să vorbească de rău despre ei, sau să li se împotrivească cu arme, ci să pună răzbunarea doar în mâna lui Dumnezeu, aşteptând mângâierea de la El, după viaţa aceasta (Rom. 12:2; Ecl. 17:14).

Dar, atunci când autorităţile abuzează de puterea dată lor numai pentru conducerea oamenilor în lucrurile vremelnice, şi subminează slujba lui Hristos, care este singurul care are putere asupra sufletelor şi duhurilor oamenilor, căutând ca prin legi omeneşti să oblige oamenii să acţioneze împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, nu trebuie să-i urmăm, ci trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, trebuie ca în toate lucrurile ce ţin de credinţă să-I fim ascultători.

Şi, aşa cum împărăţia lui Hristos nu este din lumea aceasta, ci este spirituală, El a descurajat şi a interzis tuturor slujitorilor şi urmaşilor Lui accesul la orice poziţie guvernamentală seculară şi poziţie înaltă în lume, ci a rânduit în Biserica Sa diverse poziţii de slujire, precum episcopi, păstori, învăţători, ajutoare şi conducători, prin care sfinţii să fie uniţi între ei, pentru a edifica trupul lui Hristos; poziţiile de conducere seculară le-a lăsat guvernării seculare, sub care urmaşii lui Hristos, ca pelerini şi străini, care aici nu au nici o împărăţie, putere sau cetate permanentă, trebuie să se supună, şi să nu se lupte împotriva lor decât cu arme spirituale, care sunt Cuvântul lui Dumnezeu, înţelegând că nici Hristos, nici apostolii Săi nu au dat credincioşilor legi sau reguli cu privire la guvernarea de către ei a lumii, nici nu i-au îndreptat către legile evreilor, cu atât mai puţin către cele ale imperiului roman, sau ale păgânilor, pentru a le folosi în conducerea comportamentului lor, ci le-au dat învăţături bune prin care să ştie cum să se comporte ca nişte creştini în ascultare şi supunere sub guvernarea autorităţilor, dându-le propriul Lui exemplu, care a respins toată măreţia lumii, şi S-a arătat pe Sine ca un smerit slujitor. Astfel, toţi urmaşii Lui trebuie să ocolească orice poziţie de conducere în orice departament, urmând astfel exemplu lui Hristos şi al apostolilor Săi.

Dar, aşa cum tuturor creştinilor nu le este îngăduit, ci le este interzis de Dumnezeu să vorbească de rău sau să judece sau să condamne pe oricine care nu face parte din comunitatea lor de credinţă, cu atât mai mult nu vom vorbi de rău sau injurios despre cei aflaţi în poziţii de conducere. Ca urmare, toţi creştinii trebuie să privească autorităţile ca slujitori ai lui Dumnezeu şi să se roage pentru ei cu toată inima, ca Dumnezeu să îşi arate harul şi către ei şi să le dea mântuirea.

Despre faptul că guvernarea este de la Dumnezeu şi scopul pentru care este ea instituită, citim: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-l răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.” (Rom. 13:1-4)

Citim despre felul în care biserica lui Hristos trebuie să asculte de autorităţi: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.” (Rom. 13:1, 5, 7)

Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” (Matei 22:21; Marcu 12:17)

Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine.” (1 Pet. 2:13, 14)

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.” (Tit 3:1, 2; 1 Tim 2:2; Ier. 29:7)
Exemplu:       Noi mărturisim că urmașii Domnului trebuie să respecte întru totul  legislația rutieră. Încălcarea voită a legislației rutiere ne arată că nu este supunere față de Dumnezeu care a pus peste noi stăpânirile pentru binele nostru conform cu ce citim în : Romani 13:1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.
           În cadrul bisericii, se va cere fiecărui membru o dare de seamă în acest sens. Biserica nu va tolera păcatul celor care în mod conștient : depășesc viteza admisă, nu pun centura de siguranță, introduc în autovehicul un număr de persoane mai mare decât cel admis în certificatul de înmatriculare auto etc.

       Pentru ei este adevărat cuvântul din Iuda 1:8 Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor,... nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.


Pentru a afla mai multe citește broșura : Creștinul și statul pe care o gasești accesând link-ul Librarie-Brosuri