Marturisiri de credinta
 
Una din mărturisirile de credință ale anabaptistilor este Mărturisirea de credință de la Schleitheim anul 1527, redactată de către martirul Michael Satler.
Această mărturisire cuprinde șapte articole simple care Ónsumează principii importante ale adevărului:
O altă mărturisire de credință care mai este și astăzi folosită este formată din cele :
 Cele 33 Articole ale Credinței redactate de către Peter J. Twisck, născut Ón 1565. El a fost un conducător al anabaptiștilor.
Cea mai importantă a fost Mărturisirea de credință de la Dortrecht care este cunoscută
și sub numele de:
Aceste articole au fost redactate de Adriaan Cornelisz conducător Ón congregația menonită Flamandă de la Dortrecht. La 21 aprilie 1632 această mărturie a fost adoptată și semnată Óntr-o conferință a bisericii.